คลินิกออนไลน์

Nanobiotechnology Pte. Ltd Singapore

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการสูงวัย

Whatsapp: +65 81493040
Local Distributor Name:
Local Whatsapp:
+

WeChat : Drtong252

nanobiotech-sg

ประเทศ:

เลือกประเทศ :

Doctor Dony ผู้ก่อตั้งบริษัทนาโนเทคโนโลยี เป็นแพทย์ชาวจีนชาวอินโดนีเซีย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ Airlangga ที่มีชื่อเสียงในประเทศอินโดนีเซีย มีประสบการณ์ทางการแพทย์มากกว่า 20 ปี เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ระดับนานาชาติทุกปี และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางเภสัชกรรม ประวัติย่อของ Donny ประกอบด้วย:

2529-2537 แพทย์ จบมหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2537-2540 ฝึกงานเป็นโรงพยาบาล GP ในประเทศอินโดนีเซีย

1997-2000 Roche Pharmaceutical (โรชเภสัชกรรม)

พ.ศ. 2543-2553 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง GP Clinic ในประเทศอินโดนีเซีย

2553-2555 ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน (TDRC) นักวิจัยอินโดนีเซีย

2553-2555 Master of Immunology, Airlangga University, Indonesia.

2014-2015 NUS (มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์) ในธนาคารเนื้อเยื่อ

2558-ปัจจุบัน Immunology Society of Singapore

2558-ปัจจุบัน สมาคมสเต็มเซลล์สิงคโปร์

2018-ปัจจุบัน สมาคมการแพทย์ทางเพศระหว่างประเทศ

นาโนไบโอเทคโนโลยี
[เล็กแต่ทรงพลัง]


นาโนเทคโนโลยีเป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์ คาดว่าวัสดุนาโนจะปฏิวัติการแพทย์และมีการใช้มากขึ้นในการนำส่งยาหรือวิศวกรรมเนื้อเยื่อ.

สาเหตุหลักของความอ่อนแอ ได้แก่ :

1. อายุ

2. เทสโทสเตอโรนต่ำ

3. ต่อมลูกหมากบวม

4. ความดันโลหิตสูง

5. เบาหวาน

6. คอเลสเตอรอลสูง

7. การใช้ยาอื่นในระยะยาว

8. แอลกอฮอล์

9. ปัจจัยทางจิตวิทยา

10. น้ำหนักเกิน

11. การสูบบุหรี่ระยะยาว

12. ภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติ